Maazon Management 

   

      Du är här: Hem > Affärsutveckling

       VÄLKOMMEN   CHEF ATT HYRA    AFFÄRSUTVECKLING    VERKSAMHETSSTYRNING    PROJEKTLEDNING    STYRELSEKOMPETENS    KONTAKT   

     Affärsutveckling

      Maazon Management stödjer nya verksamheter i den operativa utvecklingsfasen med utveckling av affärsplaner/verksam
      hetsplaner och processer. Ofta behöver en ägare eller en ledningsgrupp en "katalysator" i diskussionerna runt ett företags
      vision, mål, strategi och taktik. Vi kan också hjälpa till med den efterföljande analysen som ska leda till att hitta lösningar
      på problem att se nya möjligheter och därmed skapa utveckling och tillväxt.

      Maazon Managent kan vara ett "bollplank" eller ta en mentorroll för ägare eller VD.

      Affärsutvecklingen kan vara övergripande eller projektinriktad för att optimera del av företag.

       Uppdaterad 2012-11-15                                                                                                                                                                                                              Copyright © Maazon Management AB